Nằm giường dịch vụ vẫn bị trừ tiền giường BHYT?

Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Trên các hồ sơ bệnh án được BHXH thanh toán đều thể hiện người bệnh được thanh toán tiền giường, có xác nhận của người bệnh. Do vậy, khi làm thủ tục thanh toán, nếu thấy sai thì bà có thể từ chối ký vào chứng từ. Trường hợp có thắc mắc về vấn đề này, người tham gia BHYT có thể phản ánh cụ thể đơn vị khám chữa bệnh cho BHXH TP HCM (điện thoại 083.9979016) để được giải quyết.