Với chức năng mới này, người dùng có thể xem thông tin Xác nhận đóng BHXH trên ứng dụng VssID.

- Đăng nhập vào ứng dụng VssID.

Hướng dẫn xem thông báo xác nhận đóng bảo hiểm xã hội trên VssID - Ảnh 1.

Nếu chưa tải và chưa đăng ký tài khoản thì người dùng có thể tham khảo TẠI ĐÂY.

- Sau khi đăng nhập ứng dụng, tại chức năng Quản lý cá nhân, người dùng chọn Quá trình tham gia.

Hướng dẫn xem thông báo xác nhận đóng bảo hiểm xã hội trên VssID - Ảnh 2.

- Tại Quá trình tham gia, người dùng chọn C14-CS.

Hướng dẫn xem thông báo xác nhận đóng bảo hiểm xã hội trên VssID - Ảnh 3.

- Sau khi chọn C14-CS sẽ hiện ra thông báo Xác nhận đóng BHXH.

Hướng dẫn xem thông báo xác nhận đóng bảo hiểm xã hội trên VssID - Ảnh 4.

Tại đây người dùng có thể xem các thông tin như mức đóng, thời gian đã đóng BHXH,...

A.Chi