[Infographic] Những ai được thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1.
Lê Duy (Theo BHXH Việt Nam)