Theo đó, trong 2 ngày làm việc, đoàn khảo sát làm việc với 4 DN sử dụng đông lao động nhằm tìm hiểu việc điều chỉnh thang lương, bảng lương và mức lương trong hợp đồng lao động theo quy định về mức lương tối thiểu trong Nghị định 157/2018/NĐ-CP, những khó khăn và thuận lợi trong việc triển khai mức lương tối thiểu vùng 2019. Đồng thời, đoàn khảo sát cũng tìm hiểu việc điều chỉnh chi phí của DN đóng BHXH bắt buộc theo mức lương tối thiểu 2019; đánh giá tác động tới lợi nhuận và những kiến nghị của NLĐ, chủ sử dụng lao động, về mức lương tối thiểu vùng năm 2019 và 2020. Kết quả cuộc khảo sát sẽ bổ sung vào những khuyến nghị tới Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng năm 2020.

Khảo sát tiền lương, thu nhập của NLĐ ở Đồng Nai, TP HCM - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo dự kiến, trong tháng 7 và tháng 8-2019, Hội đồng Tiền lương quốc gia sẽ tổ chức các phiên đàm phán điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2020, gồm các thành viên của hội đồng đến từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng một số cơ quan, đơn vị khác. 

V.Duẩn