Công ty không đồng ý mà buộc tôi phải làm việc ít nhất 3 năm mới được nghỉ việc...

Nguyễn Vân Anh  (Công ty Vạn Nguyên, TP HCM)

Không buộc làm đủ 3 năm mới được chấm dứt hợp đồng

- Ông Huỳnh Nghĩa, giám đốc công ty, trả lời: Do hiểu sai quy định nên công ty không chấp nhận đơn xin nghỉ việc của chị Vân Anh. Mới đây, khi tham khảo ý kiến cơ quan chức năng, chúng tôi được biết với HĐLĐ không xác định thời hạn, người lao động muốn nghỉ việc chỉ cần báo trước 45 ngày, bất kể đã làm việc bao lâu. Chúng tôi sẽ giải quyết cho chị Vân Anh nghỉ việc theo đúng quy định.