Không cấp giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH là đúng hay sai? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 100 Luật BHXH và điều 20, điều 26 Thông tư 56/2017/TT-BYT thì hồ sơ hưởng chế độ ốm đau là bản chính thức hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động điều trị nội trú, trường hợp điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm cấp đầy đủ, kịp thời cho người lao động hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH. Do vậy, việc từ chối cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH vì khám chữa bệnh trái tuyến là không có cơ sở. Bà Hoàng có thể liên hệ với Sở Y tế TP HCM để được hỗ trợ nhằm bảo đảm quyền lợi về hưởng chế độ BHXH của mình.