Không có mặt đúng hạn

Lê Quốc Hưng (Công ty An Hòa, quận 11, TP HCM)

- Bà Nguyễn Hồng Đào, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Thời điểm anh Hưng đi học, công việc rất nhiều nhưng công ty vẫn cho anh tạm hoãn thực hiện HĐLĐ để đi học. Hết hạn tạm hoãn, anh Hưng không về cũng không báo cáo, mãi đến ngày 15-8 mới gọi điện thông báo đến ngày 25-8 mới về. Căn cứ điểm d, khoản 1, điều 38 Bộ Luật Lao động quy định quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người sử dụng lao động khi người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn tạm hoãn HĐLĐ, giám đốc đã cho anh Hưng nghỉ việc đúng luật.