Ông Lê Hữu Châu, phụ trách lao động - tiền lương Công ty Cường Thịnh, trả lời: Anh Năm là đối tác của công ty trong việc bảo trì thiết bị hoặc sửa chữa máy móc khi có hư hỏng. Mỗi lần như vậy, thời gian chỉ kéo dài khoảng 1 tháng chứ không liên tục và công ty thanh toán trọn gói sau khi hoàn tất công việc. Giữa hai bên không có ký HĐLĐ, không có quan hệ lao động mà chỉ là quan hệ kinh tế đơn thuần. Vừa qua, khi công ty tìm được đối tác khác nên chấm dứt hợp tác với anh Năm. Vì vậy, công ty không có nghĩa vụ thanh toán các khoản trợ cấp thôi việc và BHXH như anh Năm yêu cầu.

Không có quan hệ lao động - Ảnh 1.