Ban Quan hệ Lao động - Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP ngày 17-1-2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nếu không công khai thang lương, bảng lương, bảng kê trả lương thì doanh nghiệp có thể bị phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Cụ thể, tại khoản 1 điều 17 quy định phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: Không công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện: thang lương, bảng lương; mức lao động; quy chế thưởng; không xây dựng thang lương, bảng lương hoặc định mức lao động; không áp dụng thử mức lao động trước khi ban hành chính thức; không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương; định mức lao động; quy chế thưởng; không thông báo bảng kê trả lương hoặc có thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ nhưng không đúng theo quy định; không trả lương bình đẳng hoặc phân biệt giới tính đối với NLĐ làm công việc có giá trị như nhau.