Do thời gian thực hiện tăng LTT trùng với thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nên các cấp CĐ chủ động phối hợp với doanh nghiệp (DN) xác định mức điều chỉnh trong thang lương, bảng lương và mức lương ghi trong hợp đồng lao động; rà soát các khoản phụ cấp, trợ cấp mà DN đã thỏa thuận với người lao động (NLĐ) trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. Các cấp CĐ lưu ý DN trong quá trình điều chỉnh LTT phải bảo đảm thu nhập của NLĐ (gồm tiền lương, phụ cấp); đồng thời không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm...

Ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp lách luật khi nâng lương tối thiểu là nhiệm vụ của các cấp Công đoàn
Ngăn ngừa tình trạng doanh nghiệp lách luật khi nâng lương tối thiểu là nhiệm vụ của các cấp Công đoàn

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị đội ngũ cán bộ CĐ các cấp đeo bám cơ sở và nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng của NLĐ để đề xuất với người sử dụng lao động giải quyết kịp thời, không để bức xúc dẫn đến đình công, ngừng việc tập thể.

Tin-ảnh: Đ.Viên