Đồng thời tăng cường thực hiện tốt chương trình cho vay nhà ở xã hội, tập trung triển khai hiệu quả chương trình cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc cho người lao động theo Quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với UBND quận - huyện, UBND TP yêu cầu chỉ đạo chủ tịch UBND phường - xã - thị trấn thường xuyên rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn. Nhất là không được để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức chuẩn cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện không tiếp cận được các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ và TP, phải đi vay tín dụng đen; kịp thời xác nhận để Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân, bảo đảm nguồn vốn tín dụng ưu đãi được cho vay đúng đối tượng theo quy định, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi nạn tín dụng đen trên địa bàn TP.

Không để hộ nghèo, cận nghèo phải vay tín dụng đen - Ảnh 1.

Người lao động nghèo (phải) là đối tượng ưu tiên vay vốn giải quyết việc làm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong quý I/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh TP và các quận - huyện đã giải ngân hơn 630 tỉ đồng cho 14.477 lượt khách hàng vay vốn, trong đó giúp 1.700 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt mức chuẩn cận nghèo có vốn làm ăn.

UBND TP đã bố trí vốn ngân sách năm 2020 để ủy thác cho vay Quỹ giảm nghèo số tiền 268 tỉ đồng và cho vay giải quyết việc làm 491 tỉ đồng; 11/24 quận - huyện đã bố trí ngân sách để ủy thác cho vay ưu đãi tại địa phương với số tiền 28 tỉ đồng.

P.Anh