Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý CĐ cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP. Trong đó, cần lưu ý khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng, DN không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại... Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do DN quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể của DN. Phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu của DN phải công bố công khai cho NLĐ biết.

Không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng của NLĐ - Ảnh 1.

Doanh nghiệp cần lưu ý không xóa bỏ hoặc cắt giảm phụ cấp của người lao động khi điều chỉnh lương tối thiểu vùng

Ngoài ra, CĐ cấp trên cần tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, BHXH... tại các DN, nhất là việc chi trả lương, thưởng Tết, không để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền lương, tiền thưởng của NLĐ. Đồng thời, theo dõi sát tình hình quan hệ lao động trong các DN, nhất là các DN trong KCX-KCN. Khi có tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công tự phát, cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời giải quyết, bảo đảm quyền lợi của tập thể NLĐ.

Tin-ảnh: T.Ngôn