Những ngày nghỉ ngoài quy định sẽ bị trừ vào phép năm. Chúng tôi không muốn bị trừ phép năm như vậy...”.

Không đồng ý trừ nghỉ Tết vào phép năm

Ông Đặng Văn Đông, giám đốc công ty, trả lời: Do đơn hàng ký trễ nên đầu năm công ty không có nhiều việc. Công ty muốn nhân dịp này bố trí ngày nghỉ Tết kéo dài để công nhân có điều kiện sum họp gia đình. Nếu người lao động không đồng ý trừ vào phép năm, chúng tôi sẽ bàn bạc lại với Công đoàn để có hướng giải quyết thỏa đáng, đúng luật.