Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP đã hướng dẫn các cán bộ Công đoàn, nhân sự tại DN cách thức tính lương tháng, lương ngày; cách trả lương đi làm ngày lễ, Tết, ngày phép, làm thêm, làm ban đêm; cách tính trợ cấp mất việc làm; xây dựng thang lương, bảng lương tại đơn vị...

Công ty CP Chế biến thực phẩm hàng xuất khẩu Cầu Tre (thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn) là đơn vị thực hiện tốt thang bảng lương
Công ty CP Chế biến thực phẩm hàng xuất khẩu Cầu Tre (thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn) là đơn vị thực hiện tốt thang bảng lương

Ông Nguyễn Văn Cường, Phó Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, lưu ý việc xây dựng thang, bảng lương phải bảo đảm mức lương tối thiểu (LTT) vùng và mức lương qua đào tạo phải cao hơn 7% LTT vùng. Khi tăng LTT vùng, DN không được cắt các khoản thỏa thuận đã thực hiện hoặc được ghi trong thỏa ước lao động tập thể; không được cắt giảm tiền làm thêm vào ban đêm, làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại; không được cắt các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với công việc nặng nhọc, độc hại.

Tin-ảnh: N.Hà