Trần Duy Thái (quận Bình Thạnh, TP HCM)

Không được chấm dứt hợp đồng

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Đối với hợp đồng thời hạn 1 năm, người sử dụng lao động có quyền chấm dứt HĐLĐ khi NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục. Như vậy, trường hợp NLĐ nghỉ điều trị bệnh dưới 180 ngày, tức chưa được 6 tháng thì người sử dụng lao động không có quyền chấm dứt HĐLĐ.