Trần Văn Hiền (quận Thủ Đức, TP HCM) hỏi: "Do mâu thuẫn cá nhân, 2 đồng nghiệp trong công ty tôi đã đánh nhau trong giờ làm việc. Một trong 2 người bị gãy tay phải nghỉ điều trị hơn 1 tháng. Xin hỏi trong trường hợp này, người lao động có được hưởng chế độ tai nạn lao động không?".

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 40 Luật An toàn - Vệ sinh lao động, trường hợp người lao động bị tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động thì không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động. Đối chiếu quy định trên, đồng nghiệp của anh Hiền không được hưởng chế độ tai nạn lao động.