Ông Lê Thanh Trung, giám đốc công ty, trả lời: Việc chị H.L, ủy viên ban chấp hành CĐ, nghỉ việc vào tháng 9 vừa qua khi hết hạn hợp đồng là do ý muốn của chị, không phải giám đốc cho thôi việc. Chúng tôi cũng có gợi ý kéo dài thời gian làm việc của chị H.L đến khi hết hạn nhiệm kỳ nhưng chị nêu lý do lập gia đình và theo chồng về Bình Dương sinh sống nên muốn nghỉ việc. Vì vậy công ty giải quyết cho chị nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng.