Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo trình bày, anh Hoài chưa được ký hợp đồng lao động và nội dung thư mời nhận việc có ghi thời gian thử việc là 2 tháng (tức từ ngày 25-4 đến 24-6). Như vậy, thời điểm công ty cho nghỉ việc (ngày 30-5), anh vẫn đang trong thời gian thử việc. Theo quy định tại khoản 2 điều 29 Bộ Luật Lao động, trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Như vậy, việc công ty cho anh Hoài nghỉ việc không phải là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.