Không phân biệt lao động thời vụ - Ảnh 1.

- BHXH TP HCM trả lời: Điều 34 Bộ Luật Lao động 2012 quy định người lao động (NLĐ) làm việc không trọn thời gian được hưởng lương có quyền và nghĩa vụ bình đẳng như NLĐ làm việc trọn thời gian, không bị phân biệt đối xử. Căn cứ Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (từ ngày 1-1-2018). Như vậy, căn cứ vào quy định trên, nếu doanh nghiệp và NLĐ có giao kết HĐLĐ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì phải đăng ký tham gia BHXH bắt buộc và NLĐ vẫn được hưởng đầy đủ các chế độ, nghỉ phép, trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ như đối với NLĐ làm việc trọn thời gian.