Công ty phải trả lương cho người lao động - Ảnh 1.

Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Bộ Luật Lao động quy định trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Cũng theo bộ luật này, người lao động phải được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Căn cứ quy định trên, vì đang trong thời gian thử việc nên anh Hưng có thể nghỉ việc mà không cần báo trước 1 tháng và công ty vẫn phải trả đầy đủ lương cho 1 tuần làm việc của anh. Trường hợp công ty không thực hiện theo quy định, anh có thể khiếu nại sự việc đến phòng lao động - thương binh và xã hội địa phương nhờ can thiệp.