Không thể bố trí ngày nghỉ cố định

Ông Lý Minh Hiền, phó giám đốc công ty, trả lời: Do đặc thù sản xuất nên công ty bố trí làm việc 7 ngày trong tuần, các bộ phận sẽ luân phiên nghỉ hằng tuần tùy theo ca kíp. Việc thay đổi ngày nghỉ hằng tuần sẽ do các bộ phận tự sắp xếp, sao cho vẫn bảo đảm nhân sự cho sản xuất và thời gian nghỉ ngơi của người lao động. Về việc công nhân yêu cầu bố trí ngày nghỉ cố định vào thứ bảy hoặc chủ nhật là không thể được.