Bà Lê Như Thủy, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đã có sự hiểu lầm của NLĐ trong vấn đề này. Từ trước đến nay, việc trả tiền những ngày phép hằng năm chưa nghỉ của NLĐ được phân chia thành 2 trường hợp: Đối với NLĐ làm việc từ đủ 6 tháng trở lên là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề; đối với NLĐ có thời gian làm việc dưới 6 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc. Tuy vậy, chúng tôi cũng sẽ rà soát lại, nếu có trường hợp nào tính chưa đúng thì sẽ điều chỉnh ngay.