Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của HĐND TP HCM quy định NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, cơ sở giáo dục nghề nghiệp dân lập, tư thục (có trụ sở chính tại TP HCM) gặp khó khăn do dịch Covid-19 được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người. Điều kiện hỗ trợ là NLĐ có thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 30 ngày liên tục trở lên (từ ngày 1-5-2021 đến hết 31-12-2021) và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 1-5-2021 đến 31-12-2021; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương. Đối chiếu trường hợp trên, thời gian nghỉ việc của NLĐ tại công ty ông Hùng là 15 ngày, chưa đáp ứng đủ thời gian nghỉ việc không hưởng lương 30 ngày liên tục trở lên theo quy định nên không được hưởng hỗ trợ.