Không trả bằng cấp, cũng không trả lương

Bà Võ Thị Vy, trưởng phòng hành chính, trả lời: Chúng tôi có sơ suất trong việc giải quyết quyền lợi cho anh Vũ khi nghỉ việc. Mới đây, công ty đã mời anh đến để nhận lại các bằng cấp đã nộp. Công ty cũng đã trả đủ tiền lương cho thời gian anh Vũ thử việc và làm việc chính thức.