Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các phong trào thi đua do LĐLĐ quận triển khai vẫn được đoàn viên - lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) tích cực tham gia. Hưởng ứng phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", "Bàn tay vàng", đặc biệt là phong trào "75.000 sáng kiến vượt khó phát triển", đội ngũ CNVC-LĐ quận đã đăng ký thực hiện 32 công trình, 45 sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm và làm lợi hơn 3,2 tỉ đồng. Đồng hành với DN, LĐLĐ quận đã hỗ trợ 80 tấn thực phẩm và 16.000 túi an sinh đến đoàn viên - lao động gặp khó khăn do dịch bệnh; hỗ trợ hơn 1 tỉ đồng cho 771 trường hợp bị F0, F1, F2 và tạm hoãn hợp đồng trên 1 tháng...

Khuyến khích CNVC-LĐ vượt khó, sáng tạo - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM, khen thưởng điển hình “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Dịp này, LĐLĐ quận đã tuyên dương 8 chủ DN thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động; khen thưởng 36 gương "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo". Chương trình cũng trao 96 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ do dịch Covid-19.

Tin-ảnh: M.Chi