Tham dự chương trình, về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam, có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Bản ghi nhớ giữa ban chấp hành CĐ cơ sở và ban giám đốc công ty không chỉ dừng lại ở việc phát động hưởng ứng mà cùng nhau cam kết tạo ra một quy chế khen thưởng nhằm động viên CN phát huy tinh thần lao động sáng tạo. Hai bên cũng đặt chỉ tiêu phấn đấu từ ngày 1-3 đến 10-10 có 45 sáng kiến trở lên được đề xuất, triển khai ứng dụng. Trong đó có 5 sáng kiến liên quan đến quản lý; 10 sáng kiến liên quan đến cải tiến thiết bị, máy móc, công cụ làm việc; 20 sáng kiến liên quan đến cải thiện môi trường, điều kiện làm việc; 10 sáng kiến khác. Ban giám đốc và CĐ cơ sở sẽ trao phần thưởng bằng tiền mặt cho đoàn viên, người lao động có các sáng kiến mang lại giá trị làm lợi cho công ty. Chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển" là một hoạt động trọng tâm của Tháng CN năm 2021 và LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa là một trong 5 đơn vị được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn làm điểm để triển khai thực hiện trên cả nước.

Khuyến khích công nhân vượt khó, sáng tạo - Ảnh 1.

Đại diện Công đoàn và Ban Giám đốc Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam ký bản ghi nhớ thực hiện chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển” Ảnh: NGỌC TÚ

* LĐLĐ tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện chương trình "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Theo đó, mỗi CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐ cơ sở trực thuộc tùy theo số lượng đoàn viên, CN phát động đăng ký thực hiện số sáng kiến, giải pháp về công tác quản lý, ứng dụng công nghệ, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị, lợi ích, tăng năng suất, chất lượng hoạt động, đóng góp hiệu quả vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành, địa phương... Qua đó, phấn đấu toàn tỉnh thực hiện từ 1.200 - 1.500 sáng kiến vượt khó, phát triển.

Đ.Viên - N.Tú