Theo đó, các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, cán bộ Công đoàn và các đối tác liên quan về tầm quan trọng, vai trò, lợi ích mang lại cho các bên khi thực hiện nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho NLĐ; xây dựng và chia sẻ mô hình doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt bữa ăn giữa ca cho NLĐ. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có nội dung về bữa ăn ca với giá trị thấp nhất 20.000 - 25.000 đồng/suất trở lên (đối với các DN thuộc vùng I, vùng II) và 18.000 - 22.000 đồng/suất trở lên (các DN thuộc vùng III, vùng IV).

Khuyến khích doanh nghiệp cải thiện bữa ăn giữa ca - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Giày dép Vĩnh Phong (KCN Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM) trong giờ ăn trưa Ảnh: AN KHÁNH

Ngoài ra, Công đoàn cần tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức bữa ăn ca theo quy định; tham gia nghiên cứu, đề xuất, ban hành định mức calo bảo đảm dinh dưỡng đối với bữa ăn ca nói chung và một số ngành nghề đông công nhân lao động (như dệt may, da giày, thủy sản…) để làm căn cứ đối thoại, thương lượng và hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ. 

H.Như