Khuyến khích đối thoại

Theo đó, trong ngày pháp luật, các cấp Công đoàn (CĐ) tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013, Bộ Luật Lao động 2012, Luật CĐ 2012, Luật BHXH năm 2014, Luật BHYT năm 2014 và những quy định pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ); chủ động kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Song song với nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, các cấp CĐ tổ chức cho NLĐ đối thoại với người sử dụng lao động tại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ bức xúc.

LĐLĐ TP lưu ý hoạt động trong ngày pháp luật phải hướng đến mục tiêu giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, CNVC-LĐ; nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVC-LĐ. Các hoạt động ngày pháp luật diễn ra từ ngày 1-10 đến 30-11, trong đó tập trung cao điểm từ ngày 2 đến 9-11.

K.An