Ký hợp đồng không đúng quy định

Ông Võ Tư, phó giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của người lao động, chúng tôi đã kiểm tra và thấy có gần 30 lao động ký hợp đồng dạng này. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến cơ quan chức năng và biết công ty ký hợp đồng như vậy là chưa đúng quy định. Mới đây, công ty đã gặp gỡ, làm việc với những người lao động này để nghe họ đề đạt nguyện vọng. Theo đó, những người muốn gắn bó lâu dài sẽ được công ty ký hợp đồng thời hạn 3 năm.