Huỳnh Lê Dũng (quận Tân Bình, TP HCM) hỏi: "Năm 2014 tôi ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn 24 tháng với công ty, sau đó ký tiếp HĐLĐ không xác định thời hạn. Tháng 6-2019, tôi và công ty chấm dứt HĐLĐ. Nay tôi quay lại công ty làm việc và chuẩn bị ký HĐLĐ. Vậy công ty phải ký HĐLĐ xác định thời hạn hay không xác định thời hạn với tôi?".

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo trình bày, ông Dũng ký HĐLĐ và làm việc tại công ty hơn 5 năm, sau đó 2 bên đã thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ theo đúng quy định pháp luật. Do vậy, khi quay trở lại công ty làm việc thì ông và công ty sẽ tiến hành giao kết HĐLĐ theo một trong các loại HĐLĐ được quy định tại khoản 1, điều 22 Bộ Luật Lao động tùy theo nhu cầu và thỏa thuận của hai bên.