Phạm Hữu Chí (quận 3, TP HCM) hỏi: "Công ty tôi sử dụng một số lao động người nước ngoài làm công tác giảng dạy và có ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn từng năm một. Vậy sau khi ký 2 lần HĐLĐ xác định thời hạn mà giấy phép lao động của người lao động còn hiệu lực thì công ty có được ký HĐLĐ không xác định thời hạn với họ không?".

Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: Theo quy định tại điều 173 Bộ Luật Lao động, thời hạn của giấy phép lao động tối đa là 2 năm. Bên cạnh đó, tại khoản 3 điều 174 Bộ Luật Lao động quy định giấy phép lao động hết hiệu lực khi nội dung của HĐLĐ không đúng với nội dung của giấy phép lao động được cấp. Do đó, doanh nghiệp không thể ký HĐLĐ không xác định thời hạn với lao động người nước ngoài.