Nội dung TƯLĐTT có nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ như: thưởng chuyên cần, thưởng lương tháng 13, thưởng Tết; trợ cấp khó khăn đột xuất 500.000 đồng/lần, trợ cấp nghỉ hưu 2 triệu đồng/người, tặng 500.000 đồng/người khi kết hôn và mỗi lần sinh con…

Ngoài ra, NLĐ sẽ được hỗ trợ 100% chi phí khi tham gia các khóa đào tạo với điều kiện cam kết làm việc tại công ty trong 2 năm.

Ký thỏa ước với nhiều nội dung tiến bộ - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký thỏa ước

TƯLĐTT có hiệu lực trong vòng 1 năm. Đây là doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn đang sử dụng khoảng 20 lao động.

Tin-ảnh: T.Nga