Tập thể CN (Công ty Lam Điền, quận 6, TP HCM)

Làm ca 12 giờ, không tính tăng ca?

- Ông Phan Đức Nhật, phó giám đốc công ty, trả lời: Công ty làm việc theo ca, mỗi ca 12 giờ (2 ca/ngày). Vì trong hợp đồng có thỏa thuận làm việc ca 12 giờ nên chúng tôi nghĩ đơn giản là làm theo thỏa thuận chứ không phải tăng ca. Chúng tôi sẽ rà soát lại, nếu thời gian làm việc nhiều hơn 48 giờ/tuần thì số giờ nhiều hơn sẽ được tính là tiền tăng ca.