: "Công ty tôi làm việc khai báo tham gia BHXH cho người lao động (NLĐ) từ tháng 7-2017 nhưng tới tháng 11- 2017 mới bắt đầu đóng tiền. Vậy công ty có thể truy đóng BHXH không? Thủ tục thế nào?".

Làm sao truy đóng BHXH? - Ảnh 1.

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Công ty bạn phải truy đóng BHXH cho NLĐ. Trước tiên, công ty phải lập hồ sơ đề nghị truy thu cho thời gian chưa đóng và cơ quan BHXH sẽ tổ chức đối chiếu, kiểm tra hoặc quyết định thanh tra theo đề nghị truy thu của đơn vị. Hồ sơ làm cơ sở lập danh sách truy thu gồm: Quyết định tuyển dụng, quyết định xếp lương, hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng (nếu có); bảng thanh toán tiền lương (hoặc bảng kê tiền lương, tiền công nếu trả qua ATM) tương ứng thời gian truy thu; các văn bản giải trình, thuyết minh hoặc giấy tờ liên quan đến việc khoán sản phẩm, khoán công việc (nếu có); thang, bảng lương đã đăng ký với cơ quan lao động địa phương mà đơn vị đang áp dụng.

Sau khi có biên bản làm việc (hoặc kết luận kiểm tra hay quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền), đơn vị lập hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ truy thu để gửi cơ quan BHXH truy thu theo quy định.