Đại diện Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP HCM trả lời: Việc chỉ ký hợp đồng công nhật và không tham gia BHXH cho người lao động (NLĐ) trong suốt thời gian từ tháng 7-1997 đến tháng 3-2000 là do lịch sử để lại. Do vậy, sau khi nhận được phản ánh của bà Hoàng, bệnh viện đã gửi công văn đề nghị BHXH TP HCM cho phép đóng bổ sung thời gian còn thiếu cho NLĐ.

Sau khi nhận được văn bản của BHXH TP HCM về việc đồng ý cho đóng bổ sung BHXH, mới đây, bệnh viện đã có buổi làm việc với bà Hoàng. Hai bên đi đến thống nhất: Bệnh viện sẽ chi trả trợ cấp thôi việc, truy đóng BHXH cho thời gian từ tháng 7-1997 đến tháng 3-2000 và bà Hoàng đã đồng ý rút đơn khiếu nại.