Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Hồ sơ đề nghị hưởng TCTN quy định tại điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP bao gồm: Đơn đề nghị hưởng TCTN theo mẫu do bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định; bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV): HĐLĐ (hoặc HĐLV) đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc, quyết định thôi việc, quyết định sa thải, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV; sổ BHXH. Như vậy, trường hợp mất quyết định thôi việc, chị Thảo có thể thay thế bằng bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ như: HĐLĐ đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc, thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV... để làm thủ tục hưởng TCTN.