Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điểm c, khoản 3, điều 53 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định bên thuê lại lao động không được sử dụng lao động thuê lại trong trường hợp thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. Như vậy, trường hợp công ty cho anh Trường nghỉ việc với lý do thay đổi cơ cấu, sắp xếp lại nhân sự do gặp khó khăn vì dịch Covid-19 nhưng sau đó sử dụng lao động thuê lại để phụ trách vị trí công việc cũ của anh Trường là trái quy định pháp luật.