Tính trợ cấp mất việc làm trái quy định - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và Cộng sự, trả lời: Theo quy định tại khoản 4 điều 2 Nghị định 148/2018/NĐ-CP thì trường hợp HĐLĐ có hiệu lực trước ngày Bộ Luật Lao động 2012 có hiệu lực thi hành (ngày 1-5-2013) mà HĐLĐ có thỏa thuận thời gian thử việc thì thời gian làm việc thực tế cho người sử dụng lao động làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm bao gồm cả thời gian thử việc trong HĐLĐ. Căn cứ quy định trên, khi tính trợ cấp mất việc làm cho anh Tuệ, công ty phải tính cả thời gian thử việc. Do vậy, việc công ty không tính thời gian thử việc là thời gian làm việc thực tế để tính trợ cấp mất việc làm là trái quy định pháp luật. Anh Tuệ có thể liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương nhờ can thiệp đòi quyền lợi.