Lê Hồng Ngự (lehong89.vn@gmail.com) hỏi: "Sau thời gian bị bệnh phải nghỉ điều trị dài ngày, tôi trở lại công ty làm việc, song do sức khỏe chưa hồi phục hẳn nên tôi đã làm đơn xin nghỉ thêm 10 ngày theo chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe nhưng công ty chỉ duyệt cho tôi nghỉ 7 ngày. Công ty làm vậy có đúng quy định không?".

- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Điều 29 Luật BHXH quy định người lao động (NLĐ) đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại điều 26 của luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5-10 ngày/năm. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động (NSDLĐ) và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có Công đoàn cơ sở thì do NSDLĐ quyết định như sau: Tối đa 10 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; tối đa 7 ngày đối với NLĐ sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. Như vậy, luật chỉ quy định thời gian nghỉ dưỡng sức tối đa là 10 ngày đối với người mắc bệnh cần chữa trị dài ngày, còn thời gian nghỉ của NLĐ bao nhiêu sẽ do NSDLĐ và ban chấp hành cơ sở quyết định. Do đó, công ty của chị Ngự không làm trái quy định.