- Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 47 Bộ Luật Lao động quy định trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà NSDLĐ đã giữ lại của người lao động (NLĐ).

Làm việc bao lâu được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? - Ảnh 1.

Theo quy định của điều 50 Luật Việc làm, NLĐ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng. Do vậy, NLĐ phải đóng tối thiểu 12 tháng BHTN mới được hưởng. Nếu NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì NLĐ không được nhận trợ cấp thất nghiệp của lần này. Thời gian đóng BHTN được bảo lưu cho lần sau đủ điều kiện.