Đáng chú ý, lao động trong khu vực này có việc làm bấp bênh, thiếu ổn định, không có hợp đồng lao động, thời gian làm việc kéo dài, thu nhập thấp. Theo điều tra của Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB-XH), phần lớn lao động phi chính thức không được bảo đảm các quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động, nhất là về nghỉ ốm, nghỉ phép (80,6%), tiền lương làm thêm giờ (69,4%) và gần 40% không được hưởng bất cứ chế độ nào.

Lao động phi chính thức chịu nhiều thiệt thòi - Ảnh 1.

Để bảo đảm quyền lợi cho lao động phi chính thức, Bộ LĐ-TB-XH kiến nghị cần tăng cường thanh tra chính sách lao động, việc làm, có chế tài xử lý nghiêm khắc các chủ sử dụng lao động vi phạm việc ký kết hợp đồng lao động, đóng BHXH bắt buộc cho người lao động... Đồng thời, có cơ chế khuyến khích và hỗ trợ người lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ họ chuyển đổi sang khu vực chính thức.

K.Linh