Lao động sau 60 tuổi vẫn được tham gia BHXH - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định tại điều 186 Bộ Luật Lao động; điều 2 Luật BHXH năm 2014; điều 12 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT; điều 43 Luật Việc làm về việc thu BHXH, BHYT, BHTN của người lao động (NLĐ) thì khi có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với NLĐ cao tuổi kéo dài HĐLĐ hoặc giao kết HĐLĐ mới có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN theo quy định. Do đó, lao động đã ngoài 60 tuổi vẫn tiếp tục muốn làm việc và được công ty gia hạn HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc HĐLĐ không xác định thời hạn thì vẫn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN theo quy định.