Thị trường sẽ xuất hiện nhiều vị trí công việc liên quan đến công nghệ cao như: kỹ sư phục vụ cho việc chuyển đổi sang tự động hóa, kỹ sư có kỹ năng áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain vào dịch vụ của doanh nghiệp hoặc vào những hoạt động vận hành của công ty...

Lao động trẻ cần trau dồi thêm kỹ năng - Ảnh 1.

Lao động trẻ cần trau dồi thêm kỹ năng trong thời đại công nghệ 4.0

Cũng theo bà Mai, để có thể bắt kịp được với những yêu cầu mới trong công việc, người lao động Việt Nam cần trau dồi những kỹ năng cần thiết như năng lực sáng tạo; kỹ năng học hỏi tích cực; kỹ năng quản lý bản thân và người khác; kỹ năng hợp tác hiệu quả với người khác...


N.Nguyên