Khảo sát được thực hiện đối với ứng viên và người tìm việc sinh từ năm 1980 đến 1996. Kết quả cho thấy gần 2/3 ứng viên tham gia khảo sát cho biết họ mong muốn khởi nghiệp trong vòng 3 năm tới, trong đó có đến 66% người tham gia cho biết lý do lớn nhất để khởi nghiệp là muốn trở nên thành đạt và giàu có.

Lao động trẻ thích nhảy việc - Ảnh 1.

Theo kết quả khảo sát, 69% ứng viên thế hệ Y cho rằng họ đang cân nhắc chuyển việc và có đến 70% ứng viên làm việc trung bình từ 4 năm trở xuống tại một công ty. 77% ứng viên cho rằng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra những cơ hội mới để họ phát triển sự nghiệp và 93% ứng viên chia sẻ nếu 4.0 ảnh hưởng đến công việc, họ sẽ tiếp tục học hỏi để thích nghi với những thay đổi.

Tin-ảnh: N.Khôi