Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các nội dung: tham gia góp ý xây dựng văn bản pháp luật, trao đổi cung cấp thông tin; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng và giải quyết tranh chấp lao động.

Lãnh đạo hai đơn vị trao văn bản ký kết liên tịch
Lãnh đạo hai đơn vị trao văn bản ký kết liên tịch

Ngoài ra, hai bên còn cùng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong việc khởi kiện các vụ việc về pháp luật lao động, Công đoàn, BHXH, an toàn - vệ sinh lao động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, CNVC-LĐ. Hằng năm sẽ có sơ kết, rút kinh nghiệm và đề ra chương trình, kế hoạch cụ thể của năm tiếp theo để bảo đảm việc phối hợp đạt hiệu quả cao nhất.

Tin-ảnh: Đ.Thi