Lễ 30-4 và 1-5: Người lao động được nghỉ 4 ngày

Theo thông báo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngày lễ trong năm 2017 không dùng hình thức hoán đổi ngày nghỉ như trong năm 2015 và 2016.

Tuy nhiên, do dịp nghỉ lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 đan xen giữa các ngày nghỉ cuối tuần, nên theo điểm c,d khoản 1 và khoản 3 điều 115 của Bộ luật Lao động 2012 thì cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và NLĐ làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày.

Cụ thể, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 29-4 đến hết ngày 2-5-2017. Trong đó, ngày 29-4 là ngày nghỉ hằng tuần (Thứ bảy), 30-4 và 1-5 là ngày nghỉ lễ chính thức, ngày 2-5 là ngày nghỉ bù cho ngày 30-4.

NLĐ làm việc tại cơ sở có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (vào Chủ nhật hằng tuần) sẽ được nghỉ liên tục 3 ngày liên tục từ ngày 30-4 đến hết ngày 2-5-2017. Trong đó, ngày 2-5 là ngày nghỉ bù cho ngày 30-4.

Tin -ảnh: An Chi