"Sau 1 tháng học việc và 2 tháng thử việc, công ty không ký hợp đồng lao động chính thức mà ký hợp đồng khoán việc 2 tháng. Sau đó, công ty lấy lý do tôi không đạt doanh thu để chấm dứt hợp đồng trước hạn. Giữa tôi và công ty không hề có thỏa thuận về doanh thu…".

Liên hệ công ty để giải quyết vụ việc - Ảnh 1.

Ông Đinh Phú Thọ, giám đốc công ty, trả lời: Sau thời gian thử việc, xét thấy cô Vy không đáp ứng yêu cầu nên công ty đã định cho nghỉ việc nhưng do cô Vy mong muốn có thêm cơ hội thử sức nên công ty đồng ý và ký hợp đồng khoán việc. Trong thời gian làm việc, năng lực của cô Vy không cải thiện nên chúng tôi quyết định chấm dứt hợp đồng trước hạn. Tuy nhiên, do quy trình chấm dứt hợp đồng chưa đúng dẫn đến khiếu nại của người lao động. Chúng tôi đã nhiều lần gọi điện, gửi email, gửi thư mời cô Vy đến để giải quyết nhưng cô không đến. Qua Báo Người Lao Động, tôi đề nghị cô Vy sớm liên hệ với công ty để giải quyết dứt điểm vụ việc.