Long An: Gần 300 công nhân ngừng việc

CN cho biết trước đây công ty trả lương thời gian nhưng hiện nay lại muốn chuyển sang trả lương sản phẩm song không có lộ trình cụ thể nên người lao động bức xúc. Ngày 14-4, tập thể CN đã ngừng việc để phản đối.

Làm việc với LĐLĐ huyện Bến Lức, đại diện công ty đồng ý để CN nghỉ việc hưởng lương trong 3 ngày (từ 15 đến 17-4); khi CN trở lại làm việc, công ty sẽ thương lượng để thống nhất hình thức trả lương. Đến sáng 18-4, công ty ra thông báo yêu cầu CN trở lại làm việc, nếu CN nào tự ý nghỉ việc quá 5 ngày, công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp CN muốn nghỉ việc thì nộp đơn, công ty sẽ giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định.

H.Minh