Luật không quy định cụ thể về tiền thưởng mà chỉ nói chung chung là thưởng theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Do đó, dù mỗi năm đều thưởng Tết 1 tháng lương nhưng công ty không chấp nhận đưa điều khoản này vào thỏa ước. Về phía người lao động, nếu chỉ ghi "thưởng theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh" trong thỏa ước thì họ không đồng tình vì cho rằng DN sẽ không minh bạch. Trong trường hợp có lợi nhuận nhưng DN báo lỗ, làm sao công nhân (CN) kiểm chứng được?

Luật càng cụ thể càng tốt - Ảnh 1.

Dùng dằng nhiều năm dù có sự can thiệp của Công đoàn (CĐ) cấp trên, cuối cùng, ban giám đốc yêu cầu CĐ nếu đưa ra được thỏa ước nào có điều khoản thưởng lương tháng 13, DN sẽ chấp nhận yêu cầu của CĐ cũng như CN. Ông P. , chủ tịch CĐ công ty, kể: "Thấy vậy, tôi đã "gõ cửa" nhiều CĐ bạn để tham khảo thỏa ước nhưng không tìm ra thỏa ước nào ghi rõ thưởng tháng 13. Không bỏ cuộc, cán bộ CĐ công ty đã chạy khắp các khu công nghiệp tìm hiểu. Dù không đưa ra được thỏa ước theo yêu cầu nhưng chúng tôi đã ghi lại hình ảnh những bản cam kết khi DN tuyển dụng, trong đó có nội dung thưởng lương tháng 13 và tiếp tục thương lượng. Cuối cùng, sau một thời gian dài, ban giám đốc mới đồng thuận ký lại thỏa ước mới trong sự vui mừng của CN".

Từ sự việc cụ thể tại đơn vị mình, ông P. cho rằng luật cần phải cụ thể hơn, càng cụ thể càng tốt để dễ thực hiện. "Hiện nay, còn quá nhiều khoản bị bỏ ngỏ, chẳng hạn tiền ăn giữa ca, DN muốn chi bao nhiêu là tùy "hảo tâm" nhưng người lao động đã cống hiến hết sức lực, tuổi trẻ của mình cho DN không phải để nhận được sự thương hại. Họ cần sự công bằng, cần được trả lương và chăm lo tương xứng" - ông P. nhìn nhận.

Thanh Nga