Kết quả cho thấy tỉ lệ tăng lương năm 2018 là 8,6% (khối công ty nước ngoài) và 9% (khối các công ty Việt Nam), chênh lệch không đáng kể so với năm ngoái. Các ngành trong lĩnh vực công nghệ cao, dược phẩm và hóa chất có tỉ lệ tăng lương cao nhất, ở mức lần lượt 9,7%; 9,1% và 9,0%. Ngược lại, do tình hình kinh doanh khó khăn, ngành dầu khí tăng lương thấp nhất ở mức 5,8%.

Lương bình quân ở các doanh nghiệp năm 2018 tăng 9% - Ảnh 1.

Lĩnh vực công nghệ cao đang thu hút nhiều nhân lực

Cũng theo khảo sát, 3 công việc khó thu hút và giữ chân nhân tài nhất là nhóm nghề bán hàng cấp quản lý, bán hàng cấp chuyên viên và kỹ sư cấp chuyên viên. Trong ngành công nghệ cao, các vị trí kỹ sư, đặc biệt là kỹ sư phát triển phần mềm, là công việc được các công ty cần nhiều nguồn nhân lực và sẵn sàng đề nghị mức lương hấp dẫn để tuyển dụng.


Tin-ảnh: N.Khôi